Přihláška

Plakat2021

Propozice a více informaci:

Prosím všechny závodníky prostudujte si důkladně všechny pravidla a technické specifikace pro jednotlivé kategorie. Vše naleznete níže tohoto e- mailu. 

Změna pro ročník 2021:

Z důvodů dlouholeté malé účasti závodníků, se kategorie „A“ Babeta jednorychlostní  ruší, kdo má zájem startovat v této staré kategorii, může, ale bude zařazen do kategorie „B“ babety dvourychlostní + stadiony a jawety.

 

Změna pro ročník 2020:

Jen připomínám pro letošní roční bude platit toto nařízení a rozhodnutí že závodník, který nebude respektovat vyznačenou trasu především v sekci šikany za obchodem před hasičárnou a objede kužel z levé strany v průběhu závodů bude bez milosti DISKVALIFIKOVÁN. Je to konečné rozhodnutí a platí pro všechny zúčastněně závodníky.

Jde mi především o Vaše zdraví v tomto případě o Váš život.   

 

"7" ROČNÍK FICHTL POLOM KŘAPU

aneb MEMORIÁL ZADŘENÝCH PÍSTŮ

 

Datum konání: 18. 9. 2021

  

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 16. 9. 2021

 

Registrace závodníků + technická přejímka: 11:30-13:30. Ski areál Pustá Polom

 

Informační brífink + seznámení s tratí 13:45-14:15

 

Přesun na startovací rošt. 14:15-14:30

 

Předpokládaný start závodu: 14:30 – Hromadný start jednotlivých kategorií zastávka Pustá Polom

  

Startovné: 300Kč do 16. 9. na místě 500kč. (pivko + občerstvení+ nealko)  

Kategorie:

 

A.  Babety 1 x Rychlostní- přesunuta a sloučena do kategorie B

B.   Babety 2 x Rychlostní+ stadiony a Jawety

C.   Fichtl KLASIK 20,21,23,05,555,550 („Stodolák“)

D.  Fichtl SPORT 20,21,23,05,555,550 („Speciál“)

E.   Celý svět do 51ccm.

F.   Slečny, ženy, dámy, babky na čemkoliv do 51ccm

 

Délka závodního okruhu cca 18 km dle plánku níže pro všechny kategorie 

 

Pravidla pro závodníky a jednotlivé kategorie.

Registrace: Registrace proběhne na ski areálu Pustá Polom v době 11:30-13:30. Závodník po zaplacení startovného dostane poukázku na občerstvení. Dále obdrží technický lístek, který vyplní Technický komisař po kontrole závodního stroje. 

Každý závodní stroj projde před závodem technickou přejímkou, kdy se kontroluje způsobilost stroje k závodům. Technickou přejímku bude provádět tříčlenná komise kdy hlavní rozhodovací slovo o způsobilost stroje k závodu má hlavní technický komisař. Při technické kontrole budou také kontrolovány přilby závodníků.
Zápis z technické přejímky bude prováděn do tabulky, ve které bude přiděleno startovní číslo a soutěžní kategorie.
Může se stát, že bude v rozporu Kategorie uvedená v Registraci a v Zápise z Technické kontroly. Pak je platná Kategorie v Zápise z Technické kontroly. Startovní číslo je povinen závodník pevně a viditelně přichytit ke stroji pomocí SK pásky, kterou obdrží s číslem.   

 

Kategorie a jejích technické předpisy:

 

 Platí pro všechny kategorie:

-            stroj musí mít 2. plně funkční brzdy, které budou ovládaný nezávisle na sobě.

-            pořadatel si vyhrazuje právo zkontrolovat ∅ vrtání válce u strojů které se umístily do 3. místa v jednotlivých kategoriích.

-            pořadatel si vyhrazuje právo okamžitě vyloučit závodníka pod vlivem alkoholu, namátková kontrola alkohol testem.  

 

 

Kategorie A: 1 - Rychlostní babety: 

Přesunuta do kategorie a hodnocena v kategorii  B:

Zachování rámu bez jakéhokoliv odstranění původních dílů (plechy, blatníky, atd.) a bez úpravy motoru, výfuku a karburátoru – vše originální.  

Kategorie B: 2 - Rychlostní babety: 

Zachování rámu bez jakéhokoliv odstranění původních dílů (plechy, blatníky atd.) a bez úpravy motoru, výfuku a karburátoru – vše originální.  

Kategorie C: Fichtl Klasik 20,21,23,05,555,550  („Stodolák“): 

Zachování rámu bez jakéhokoliv odstranění původních dílů (plechy, blatníky atd.) a bez úpravy motoru, výfuku a karburátoru – vše originální.

o   Zapalování možno použít jakékoliv, které se vejde pod původní víko.

o   Karburátor zcela původní

o   výfuk a koleno zcela původní

o   navařování žeber není povoleno

o   hvězdicová hlava válce není povolena

o   originální sání

o   maximální vrtání válce ∅ 40

Kategorie D: Fichtl SPORT 20,21,23,05,555,550 („Speciál“):

Základ rámu od krku řízení až po obě horní uchycení motoru vycházející z typů Jawa 550, 555, 05, 20, 21, 23.

Ostatní úpravy rámu, tlumení, brzd, výfuku, kol, atd. neomezeny dle fantazie a peněženky.

Motor pohledově dle originálů výše předepsaných typů. Zpevňovací návary na karterech povoleny.  Jinak povoleno vše co se vejde do originálu bez viditelných venkovních úprav. (převodovka, klika, atd.)

o   Chladící žebra na válci povolena.

o   Vějířová hlava je povolená.

o   Maximální vrtání válce 41,75 mm

o   Musí být zachována originální rozteč štiftů válce.

o   Povoleno jakékoliv koleno sání a karburátor sání.

o   Zapalování možno použít jakékoliv, které se vejde pod původní víko.

o   výfuk a koleno zcela libovolné

o   Karburátor a sání zcela libovolné

o   Kapalinové chlazení povoleno

Kategorie E: Celý svět do 51ccm: 

Zachování obsahu do 51 ccm. Ostatní veškeré úpravy povoleny.

Kategorie F: Slečny, ženy, dámy, babky: 

Na čemkoliv do 51ccm, jakékoliv úpravy povoleny, u starších modelu „závodnic“ omlazení se doporučuje 

Protesty: 

Podat protest se může po vyhlášení vítězů a ukončení závodů, to je 30 min po slavnostním ceremoniálu. Vznesení protestu je podmíněn zaplacení vratné kauce 500kč. Pokut protest bude adekvátní, kauce se vrátí, pokud nikoliv kauce propadá organizátorům závodů.

Star závodů: 

Start závodů proběhne přibližně 14:30, na autobusové zastávce Pustá Polom. Může se stát, že kategorie s malým počtem závodníku budou sloučeny. 

 

Každý závodník je povinen dbát pokynů pořadatelů a bezpečnost v průběhu celé soutěže. Přilbu musí mít vždy pevně upevněnou na hlavě, tato přilba musí, odpovídá předpisu CE. Závodník je obeznámen, že se vyjížďky zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Je si vědom že v průběhu celé vyjížďky (závodu) se musí chovat na pozemní komunikaci tak jak předepisuje zákon č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích, dále že se bude chovat dle pravidel silničního provozu ČR. Také podpisem stvrzuje, že organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za způsobenou škodu či ujmu na zdraví způsobené soutěžícím.

Závodník bude bezmilostně vyloučen ze závodů a diskvalifikován, pokud nebude respektovat vyznačené značení a dále:

·       Bude-li vytlačovat jiného závodníka ze silnice

·       Bude-li objíždět pomocné dopravní značení z pravé strany

·       Bude-li jeho chování a jízdní styl ohrožovat bezpečnost a zdraví jiných závodníků.

·       Nebude-li respektovat a dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů v průběhu celé soutěže.    

 

 Po dojetí závodů proběhne samotné vyhodnocení dále bude připraven zábavní program a další soutěže.

Občerstvení zajištěno také pro diváky a technickou podporu.  Pro děti jsou připravený soutěže a zábava. Závodníci, kteří přijedou zdaleka nebo i z blízkého okolí je možnost si postavit stan pro přespání na vyhrazeném místě určeno organizátorem.